Welkom op de website van Harbers Onderwijs Instituut!

H.O.I. verzorgt sinds 1988 begeleiding voor leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Wanneer de studieresultaten achterblijven en de zorg toeneemt, kunnen wij begeleiding op maat bieden.

Leerlingen worden begeleid en ondersteund door  vakbekwame docenten en studenten van diverse universiteiten.
Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs is ons uitgangspunt de leerlingen in een duidelijke structuur te "leren leren". De leerling wordt zelf verantwoordelijk voor zijn of haar prestaties. Om dit te bereiken zijn diverse begeleidingsvormen mogelijk. Het uiteindelijke doel is altijd dat een leerling na verloop van tijd weer zelfstandig zijn studie kan oppakken.

Voor leerlingen uit het basisonderwijs verzorgt H.O.I. remedial teaching en training voor de CITO Eindtoets Basisonderwijs. Informatie hierover vindt u in het betreffende gedeelte van onze site.